Perunkirjoitus hautaustoimistossa

Perunkirjoitus on selvitys verottajalle vainajan ja lesken omaisuudesta, sekä myöhemmin toimitettavan perinnönjaon pohja. Perunkirjoitustilaisuudessa voidaan tehdä erilaisia ratkaisuja, jotka vaikuttavat perintöveroon sekä mahdollisesti myöhempiin veroseuraamuksiin. Perunkirjoitustilaisuudessa kerromme, kuinka verotus muodostuu eri tilanteissa ja kuinka teidän tulee jatkossa toimia.

Perinnönjako

Perunkirjoitustilaisuudessa voidaan keskustella myös perinnönjaosta, joka tehdään tavallisesti eri tilaisuudessa. Joissakin tapauksissa perinnönjaon voi hoitaa itsekin.

Teemme perunkirjoituksia, testamentteja, perinnönjakoja. Annamme neuvoja asiakkaillemme kuolinpesän pankki-, vakuutus- ja veroasioiden hoitamisessa.